777 880 200. | Mimo pracovní dobu: SMS nebo e-mail: inetek@inetek.cz

Služby pro firmy a podnikatele


Služby pro firmy a podnikatele


Připojení k síti internet, využití technologií Fiber optic, Alcoma 10,5 Ghz, 17 Ghz, 24 Ghz, 80 Ghz, (licencovaná pásma 18 Ghz, 23 Ghz), WiFi 5 Ghz a jiné.

Back up linka – zálohované připojení (ALCOMA, WiFi 5 Ghz, GSM).

Hlasové služby – připojení k jednotné telefonní síti (JTS) prostřednictvím rozhraní ISDN 30 (E1), připojení telefonních ústředen.

Hlasové služby – zřízení VoIP služby – telefonování přes internet, resp. přes datovou linku.

Virtuální pobočkové ústředny V-PBX.

Připojení a propojení všech poboček společnosti, případně propojení se zákazníkem (VPN – Virtual Private Network).

IT správa a správa serverů, počítačů, zajištění Hardware a Software.

Instalace a rozvody sítí slaboproudem nebo optickým kabelem, instalace kamerových a identifikačních systémů.

Support 24/7 a vzdálený dohled, proaktivní dohled, možnost dohledu zařízení zákazníka/na straně zákazníka.

Disponujeme zkušenými odborníky – jednotliví specialisté, stejně jako celá společnost, jsou schopni řešit i ty nejsložitější projekty.

Přistupujeme ke svým obchodním partnerům na bázi vzájemně prospěšné spolupráce s garancí vysoké přidané hodnoty v každé fázi spolupráce. Přinášíme partnerům vysokou kvalitu a spolehlivost, což je umožněno orientací na špičkové komponenty smluvních partnerů a v neposlední řadě vysokou odborností pracovníků podílejících se na zdárném průběhu jednotlivých etap projektů.

Garance SLA (Service Level Agreement) standardně 99,5 % nebo 99,995 % dle provedení.

Potřebujete jiný typ zapojení a garance? Kontaktujte nás.